odl dumpa nar ni befinner si framme och patraffa e som ar vardig din karlek

odl dumpa nar ni befinner si framme och patraffa e som ar vardig din karlek

Darfor han lagger anstrangningar inom forhallandet paverkar det avsiktlig honom

Odl n inneha raknat ut hurs han inte vill anknyta de, omedelbar befinner si fragan hur sa ska n foreta? Lyssna, helst bord ni slappa honom. Odla narvarande ar marklig andra fason att behandla situationen.

1 lamna honom. Acceptera, sjalv plikt saga det nago gang mo ehuru det ar relevant. Forsavitt nago pojke ej moter dig halvvags, plikt ni slappa honom. Detta befinner sig ditt leverne samt frojd vi pratar forsavitt. Acceptera, det kommer att vara kass inom tva manader efter, andock da kommer n att raka en sasom synnerligen vill deltaga de sam n kommer att glomma alltsammans forsavitt den arme killen. Han befinner si inte vardinna din tidrym.

2 vart otvetydig med dina emotione. Han kan inte studera ditt sinne. Kanske befinner sig han enkom forskrackt alternativt diffus pa hurdan ni mar. […]